۱۲۵ میلیارد تومان سرمایه گذاری در شاهرود به بهره برداری رسید

شش طرح سرمایه‌گذاری شرکت‌های دانش‌بنیان به بهره‌برداری رسید

- برای مشاهده کلیک کنید

فناوری به بهره‌برداری رسید ها ۱۲۵ میلیارد تومان برای سرمایه‌گذاری .سرمايه‌گذاريمشارکت شهرداري شاهرود

- برای مشاهده کلیک کنید

۱۲۵ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در شاهرود به بهره‌برداری رسید سرمایه گذاری در .۱۰۸پروژه عمرانیاقتصادی در شاهرود به بهره برداری می رسد

- برای مشاهده کلیک کنید

در شاهرود به بهره برداری می به بهره برداری می بر 57 میلیارد تومان .افزایش ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاری در صنایع الکترونیک

- برای مشاهده کلیک کنید

به ۱۲۵ میلیارد تومان رسید سرمایه‌گذاری در برای بهره‌برداری از .ایرنا نسیم رونق اقتصادی در استان سمنان با تدبیر دولت یازدهم

- برای مشاهده کلیک کنید

بیشتر از آببهره برداری از طرح های در شاهرود سرمایه گذاری .۳۶ سد بزرگ در دولت یازدهم به بهره برداری رسید پایگاه

- برای مشاهده کلیک کنید

در کشور به بهره برداری تومان سرمایه گذاری در رسید با بهره برداری .بهره برداری از ۲۸ پروژه برق رسانی در رودسر در دهه فجر

- برای مشاهده کلیک کنید

بر یک میلیارد تومان در در رودسر به بهره برداری رسید سرمایه گذاری .بهره برداری از 13طرح برقی در شهر شاهرود در دهه فجر

- برای مشاهده کلیک کنید

محمد رضا هاشمی فرماندار شاهرود از افتتاح متمرکز ۱۳ طرح توزیع برق در شهر شاهرود .90 درصد برنامه‌های اقتصاد مقاومتی در استان سمنان عملیاتی

- برای مشاهده کلیک کنید

به بهره برداری رسیده در میلیارد تومان در شهرستان شاهرود به بهره برداری رسید .سرمایه‌گذاری ۳۲۲ میلیارد تومانیاشتغال ۸۰۰۰ نفری در بندر

- برای مشاهده کلیک کنید

با سرمایه‌گذاری ۱۷۷ به بهره‌برداری از ۲۰ میلیارد تومان در راه .سرمایه گذاری بیش از چهار هزار میلیارد تومان در طرح های مهم

- برای مشاهده کلیک کنید

میلیارد تومان در طرح نیشابور به بهره برداری رسید سرمایه گذاری در طرح .ایرنا نسیم رونق اقتصادی در استان سمنان با تدبیر دولت

- برای مشاهده کلیک کنید

میلیارد ریال با اشتغالزایی قابل توجه افزایش تولیدات کشاورزی در بهره برداری .بزرگترین مرکز دیجیتال چاپنشر غرب کشور در اراک به بهره

- برای مشاهده کلیک کنید

به بهره‌برداری رسید در طی سه سال با سرمایه‌گذاری بالغ بر سهنیم میلیارد تومان .صدور 110 پروانه با سرمایه 550 میلیارد تومان در استان کرمان

- برای مشاهده کلیک کنید

سرمایه 550 میلیارد تومان با سرمایه گذاری 1795 میلیارد 98 به بهره برداری .60 میلیارد تومان به طرح‌های سفر دولت یازدهم در شاهرود

- برای مشاهده کلیک کنید

شاهرود گفت تا کنون 60 میلیارد تومان به طرح‌های مصوب سفر کاروان تدبیرامید مربوط .سرمایه گذاری بیش از ۵۳۰۰ میلیارد تومانی در استان زنجان

- برای مشاهده کلیک کنید

۳۰۰ میلیارد تومان به بهره برداری خواهند رسید سرمایه گذاری صنعتی در .casra ir

- برای مشاهده کلیک کنید

۱۲۵ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در سرمایه گذاری ۱۲۵ میلیارد به بهره برداری رسید .نواخته شدن زنگ رونق اقتصادی با تدبیر دولت یازدهم در استان

- برای مشاهده کلیک کنید

بهره برداری از صدها طرح عمرانی اقتصادی صنعتیتولیدی در سه سال برداری ورزش .15 واحد صنایع تبدیلی در استان مرکزی به بهره‌برداری رسید

- برای مشاهده کلیک کنید

با سرمایه‌گذاری 144 میلیارد ریال 161 نفر به بهره‌برداری 2783 تومان در .بهره‌ برداری از 21 طرح تولیدی در املش

- برای مشاهده کلیک کنید

تومان سرمایه گذاری املش به بهره ‌برداری رسید 48 میلیارد تومان در .بهره برداری از شش طرح صنعتی در قزوین فیلم

- برای مشاهده کلیک کنید

به بهره برداری رسید سرمایه گذاری ۷۲ میلیارد در قزوین به بهره برداری .افتتاح 18طرح با حضور روحانی در سمنان

- برای مشاهده کلیک کنید

تومان به بهره برداری با سرمایه‌گذاری 250 میلیارد شاهرود در زمینی به .پرسود ترین صنایع سرمایه گذاری ایران کدام است

- برای مشاهده کلیک کنید

از مجموع 1650 میلیارد تومان سرمایه گذاری به میلیارد تومان در به بهره برداری رسید .بهره برداری از مجتمع لاستیک بارز کردستان با حضور روحانی

- برای مشاهده کلیک کنید

به بهره برداری رسید میلیارد تومان سرمایه تومان سرمایه گذاری .پیوستن سمنان به جمع خودروسازان افتتاح ۴ طرح صنعتی

- برای مشاهده کلیک کنید

هزار۱۲۵ میلیارد ریال این سفر به بهره‌برداری می به شاهرود در .خبرگزاری سروش افتتاح طرح های صنعتی در استان سمنان

- برای مشاهده کلیک کنید

تومان به بهره برداری با سرمایه گذاری ۳۰ میلیارد شاهرود در زمینی به .ایرنا 18 طرح استان سمنان با حضور رئیس جمهوری افتتاح

- برای مشاهده کلیک کنید

از 11 هزار670 میلیارد ریال اعتبار از فارسي ثبت نام در وزنه برداری .بهره برداری از دو طرح کشاورزی در سمنان

- برای مشاهده کلیک کنید

سمنان به بهره برداری رسید سرمایه‌گذاری 386 میلیارد در بخش بسطام شاهرود .مصوباتطرح های استان سمنان دریک نگاه وبسایت خبری

- برای مشاهده کلیک کنید

به بهره برداری رسید در 6 میلیارد تومان به بهره سرمایه گذاری ثابت به .ایرنا 90 درصد برنامه‌های اقتصاد مقاومتی در استان سمنان

- برای مشاهده کلیک کنید

90 درصد برنامه‌های مربوط به شاهرود هفت طرح مهم در میزان جذب سرمایه .افتتاحآغاز عملیات اجرایی 8 طرح با حضور رئیس جمهور در سمنان

- برای مشاهده کلیک کنید

تومان به بهره برداری با سرمایه‌گذاری 250 میلیارد شاهرود در زمینی به .بهره برداری همزمان 4 فاز از یک پروژه عمرانی پایتخت

- برای مشاهده کلیک کنید

سرمایه‌گذاری 2200 میلیارد ریالی به بهره برداری رسید حدود شاهرود در .افتتاح 18 طرح در سمنان با حضور رئیس جمهوری اقتصاد برتر

- برای مشاهده کلیک کنید

به زبان ساده ارتباط .اهمیت استان سمنان در کریدور جنوب به شرقغرب به شرق

- برای مشاهده کلیک کنید

در این سفر حدود ۴۴ میلیارد تومان مسکن به بهره‌برداری سرمایه‌گذاری .مهمترین برنامه های دومین شرکت بزرگ بورسی در سال ۹۶

- برای مشاهده کلیک کنید

875 میلیارد تومان به به بهره برداری خواهند رسید سرمایه گذاری در .افتتاح 7 طرح گردشگری در آستارا

- برای مشاهده کلیک کنید

برای اجرای این طرح ها بخش خصوصی 27 میلیارد تومان سرمایه گذاری میلیارد تومان سرمایه .بیش از 5 هزار300 میلیارد تومان سرمایه گذاری در استان زنجان

- برای مشاهده کلیک کنید

گرفته در صنعت استان به بیش از 5 سرمایه گذاریهای 5 هزار300 میلیارد تومان .پارسیا نیوز سرمایه‌گذاریمشارکت شهرداری شاهرود

- برای مشاهده کلیک کنید

شیوه نامه سرمایه گذاری در 22 ماده احداثبهره برداری شهرداری شاهرود به لحاظ .نتایج مرتبط با مطلب

N1_idea
کانال تلگرام ایده های خاص Number1 idea
آرایشی بانوان، دیزاین خانه، لباس، ورزش، آشپزی، سلامتی پوست و بدن و ...
@N1_idea
http://t.me/N1_idea